Een circulaire transitie vergt extra werkkrachten, dat is duidelijk. Door de krapte op de arbeidsmarkt is er weinig ruimte binnen de reguliere economie om hiervoor jobs te creëren. Een tragere transitie dan maar, of gewoon even uitstellen? Vooral niet, want the time is now!

De afgelopen jaren heeft de sociale economie al bewezen dat het de ideale partner kan zijn in een circulaire transitie. Maatwerkbedrijven hebben de expertise en de mensen in huis om bepaalde handelingen te doen (bvb. ophalen, sorteren, bewerken, …). Het gaat dan vaak om arbeidsintensieve handelingen, waar de reguliere economie niet op is voorzien. Een match made in heaven?

Pieter Werrebrouck van De Punt wil aantonen dat de sociale economie veel meer kan zijn dan een goedkope leverancier voor de reguliere economie. Maatwerkbedrijven kunnen immers co-creëren met start-ups, KMO’s en GO’s om samen circulair te innoveren.

Hij vertrekt van enkele prille maar mooie innovaties in Oost-Vlaanderen waarin maatwerkbedrijven vaak de trekkersrol opnemen. Maar hij blikt vooral ook vooruit richting een toekomst waarin sociaal-circulair innoveren vanzelfsprekend wordt. Voor verschillende sectoren en domeinen (o.a. textiel, bouw, interieur en voeding) licht hij kansen toe, die we nu nog niet of onvoldoende zien. Vertrekkend vanuit de sterktes van de Oost-Vlaamse sociale en reguliere economie. Gekoppeld aan concrete en beloftevolle initiatieven die ontstaan in onze economie. En geïllustreerd met vergelijkbare, succesvolle praktijkvoorbeelden uit het buitenland. Zo wil hij inspiratie bieden aan ondernemende spelers binnen de sociale én reguliere economie. Om samenwerking en innovatie te stimuleren en de circulaire transitie te versnellen.

Organisator(en)

De Punt
Delen via