Plastics hebben tegenwoordig niet altijd het meest positieve imago. Echter zijn ze onontbeerlijk in onze moderne maatschappij. Plastic recycling gebeurt reeds en is in volle opmars, maar kent ook vele uitdagingen. Op deze dag laten we middelbare scholen kennis maken met de circulaire economie voor plastics en laten we ze debatteren met experts en bedrijfsmensen uit de recyclagesector. Deze groeiende en bloeiende sector kan jullie, ambitieuze en geëngageerde jongeren, helpende handen goed gebruiken!

Inschrijven voor dit event is niet mogelijk. Alle scholen worden rechtstreeks gecontacteerd.

Organisator(en)

Universiteit Gent CAPTURE GoodPlanet
Delen via