Niet-huishoudelijk plastic afval is vaak vrij zuiver en dus een potentieel waardevolle grondstof voor de circulaire economie. Het is echter ook erg zeer divers en vloeit nog niet altijd via het juiste pad op weg naar recyclage. Wij organiseren een namiddag waarin we nieuwe regelgevingen, huidige en toekomstige recyclagetechnieken bespreken. Daarnaast wisselen we ideeën uit  hoe we dit type afval in een stedelijke omgeving beter kunnen benutten en recycleren.

Organisator(en)

Universiteit Gent CAPTURE
Delen via